اجرسفید|09135145464| - AjorBrick.ir ،اجر سفال - آجر اصفهان - فروش آجر سفال

اجرسفید|09135145464| - AjorBrick.ir ،اجر سفال - آجر اصفهان - فروش آجر سفال | 2020/04/08

خريد آجر سفال يزد

تولیدکننده انواع محصولات آجرسفال تیغه درابعاد مختلف به شرح زیر:

1- آجر سفال سقفی 25*25*40 و 25*25*50

2- آجر سفال تیغه 20*20*10 و20*20*20

3- آجر سفال ساده و فومدار تیغه 20*20*15


4- آجر سفال تیغه 20*20*7

5- آجر لفتون زرد.قرمز (10 سوراخ) 5.5*10*21.5

6- آجر عراقی 7*23*11

7- آجر شیل قرمز

8- آجر نما پلاک قرمز و زرد

9-اجرسه گل شیرازی درجه یک

10-فندوله

11-تیغه های سفالی نسل جدید 15و20 فوم دار  بلند

آجر سفال|09135145464 | آجر اصفهان | آجرنماSCOPSANG.IR